A díjazott alkotások:


I. díj:
Turányi Terézia: A természet harmóniája
II. díj:
Diós Magda: Út az őszi erdőn át
III. díj:
Király Mandi: Ha felkel a nap


Leghűségesebb pályázó:
Jeles Teréz

Amatőr divattervező:
Papp Eszter

Különdíj:
Karkiss Tímea, iparművész

Kiss Szabó Márta, keramikus

Gratulálunk valamennyi díjazottnak!

 

„Muzsikál az erdő”

Mátrai Művészeti Napok 2017. július 1 – július 9.

Kiállítás a képzőművészeti pályázat nyertes alkotásaiból

Helyszín: Galyatető, Grandhotel Galya – Mátra terem, 2017. július 7.

Megnyitóbeszéd

Tisztelt Hölgyek és Urak! Kedves gyerekek!

Tisztelt kultúrakedvelő és természet szerető közönség!

 

E kiállítás a„Muzsikál az erdő” - Mátrai Művészeti Napok 2017. évirendezvénysorozatának részeként került megrendezésre.

A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus együttélés megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik. A hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el.

A „Muzsikál az erdő” programsorozat megálmodóinak hite szerint (Szabó Lajos elnök úr, valamint segítőjeMatúz Viktória) - ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, gazdaság, környezet, művészetek – összehangoljuk, harmonizáljuk. Éppen ezért, a 2011-óta Príma Díjas rendezvény erdei helyszíneken klasszikus és népzenei koncertekkel, erdei sétákkal, képzőművészeti kiállításokkal, sporteseményekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, falusi vendéglátással várja a természet lágy ölén a testi és lelki feltöltődésre vágyó széles nagyközönséget. A kilencnapos rendezvénysorozat minden nap más-más település köré szerveződik, ahol a céloknak megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz.

 

A hetedik napon, itt Galyatetőn, a gyönyörű Grandhotel Galya - Mátra termében mutatjuk be a képzőművészeti pályázat nyertes alkotásaiból rendezett tárlatot.

A Muzsikál az erdő Alapítvány képzőművészeti pályázatára - profi és amatőr művészek alkotásai, egyaránt érkeztek. Az idén is valamennyi beküldött alkotás tematikája összhangban van a rendezvénysorozat szellemiségével. Olyan - kiállításra kész - képzőművészeti alkotásokat – festményeket, grafikákat, rézkarcokat, metszeteket, kisplasztikákat vártunk, amelyekben - a művészet eszközeivel kifejezve - tetten érhetőek, kézzel foghatóvá váltak a „Muzsikál az erdő” alapgondolatai. A kiírásnak megfelelően a képzőművészeti alkotások technikája szabadon választott, méretük - festmények, akvarellek, grafikák esetébenmax. 50x70 cm; szobrok, kerámia tárgyak esetében 35x35x70 cm méreten belüli alkotás.

 

A beérkezett pályaművek közül a kiállítási anyagot szakmai zsűri válogatta ki, a nyerteseket titkos szavazással bíráltuk el. Így a legtöbb pontot az első helyezett kapta. A soron következő pontszámok érték el a második és a harmadik helyezést. Egy kiváló tehetségnek pedig a Józsa Judit Művészeti Alapítvány különdíját szavaztunk meg.

A zsűri elnökeként kijelenthetem, hogy a tavalyi évhez képest, egyértelműen észrevehető volt az, hogy az un. visszatérő amatőr alkotók sokat fejlődtek, és az idén kvalitásosabb műveket küldtek be. Ám meg kell jegyeznem azt is, hogy elég sok olyan amatőr alkotás is beérkezett, amelyek a zsűri megítélése szerint kiállításra még éretlen alkotások. Ezen beküldőknek, de valamennyi  amatőr alkotónak motivációként és bátorításként Henry Van Dyke szavait idézem: „Bármilyen tehetséged van, használd azt: az erdő is nagyon csendes lenne, ha csak azok a madarak énekelnének benne, akik a legjobban tudnak énekelni.”

 

 

 

A beérkezett művek többsége műfajukat tekintve festmény: - olaj vászonra vagy farostra, színezett grafika papírra, kartonra, de tempera is akadt. A térbeli alkotások között két terrakotta és egy textil mű került kiállításra.

Keramikusként szeretném bátorítani az agyaggal, mint a legelemibb természeti forrással dolgozó népművészeket és képzőművészeket, hogy a jövőben, beküldjék a kiirt témába vágó alkotásaikat, mivel az idén újra csak egyetlen keramikus alkotása érkezett be, ezért egy személyes különdíjat magam hoztam bátorításként a számára.

Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a textil alkotás egy kötött mellény, amelynek tervezője és alkotója Papp Eszter. Alkotásának ihletője a „Kolibri” madár, nem véletlenül, mivel ő maga hallássérült, elképzelése szerint a természet legtörékenyebb és legkisebb madara is ad ki valamiféle csodálatos hangot- e magyarázat fényében, bizonyára Önök is másképpen tekintenek majd e műre.

Továbbá itt emelem ki az „Évgyűrűk”című triptichont. Műfajilag az iparművészethez tartozó, mozaik művészeti alkotás, amely apró színes kövekből, féldrágakövekből áll. A fa megkövesedett évgyűrűi kinagyított részletben láthatóak a kompozícióban, nagyszerű színharmóniában összeválogatva, és aprólékos, precíz munkával rögzítve a felületre. E mű alkotója a Józsa Judit Művészeti Alapítvány különdíját érdemelte ki.

 

A pályázóknak külön szeretném megköszönni, hogy megfogadták a tavaly elhangzott tanácsomat a címadásra és az anyaghasználatra vonatkozóan, ugyanis az idén valamennyi alkotás címadása találó volt, valamint az anyaghasználat kapcsán senki sem esett át a ló túlsó oldalára, mint korábban tapasztaltuk. Ebből pedig örömmel vonhatjuk le azt a következtetést hogy nem hiábavaló a munkánk.  Zsűri társaimmal együtt továbbra is arra buzdítok és bátorítok mindenkit, hogy kísérletezzen, érdemes mindenféle anyagot és technikát kipróbálni, érdemes a kreativitásunkat fejleszteni, azért hogy fejlődni tudjunk.

A természet világa a mai felgyorsult, rohanó modern világunkban az egyetlen menedék és még mindig és újra – és újra az a tiszta forrás,amelyből évszázadok óta olyan csodálatosan meríthet egy-egy alkotóművész. A kiállított festményeken visszatükröződik a „Muzsikál az erdő” jövőképe – a természettel békében, összhangban élő ember. Mert jól tudjuk, hogy: „Az erdő nemcsak egy fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem egy csodálatos életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása”.

Ebből az igaz forrásból merítkezett az első helyezett művek közül az az akvarell, amelynek alkotója találóan „Ha kell felkel a Nap” címet adta művének. A könnyed festői mozdulatokkal papírra vetett kompozíciót látva, olyan érzésem támadt mintha csak Juhász Gyula láthatatlan keze irányítottavolna az ecsetet, hiszen Hajnal c. versének szabadon idézett sorai szólnak e képen:

 „A tegnapot most váltja fel a holnap./ Sötéten silbakolnak még a fák. (…)/

Utolsó fénye hull csillagoknak.(…)/ Halk hamvazás dereng az ég alól.

A nap, a nap! súgják a sanda árnyak./ És gyors ütemben ébredez a forma,

A szín, a hang- (…)/ Az égbe barnul, és dalolni kezd.”

Szimbolikus értelmet sugall számomra a címadás -  „Ha kell felkel a Nap”  - a vak, sötét éjszakát, az élet nehézségeit a mindenek fölötti remény és hit szakítja fel, mert KELL, s az életbe való kapaszkodás elriasztja a félelem sötét fellegeit és  a Nap ragyogása és éltető sugara bevilágítja a szeretetre éhes emberi lelket. Függetlenül attól, hogy az alkotója ezt az üzenetet szerette volna tolmácsolni művével, az a csodálatos, hogy akarva – akaratlanul megtette, és e mű gondolatokat ébreszt, megérinti a nézőt és pozitív hatást gyakorol ránk.

És ugyancsak a természet igaz forrásából merített a második helyezett mű, az a pasztellkép, amelynek címe „Út az őszi erdőn át”. A mű elvarázsolja a szemlélőt, Moretti Gemma: Elköszön a nyár  c. versének sorai sejlenek fel előttünk:

 „A felgyulladó, bíbor hajnalok,
százszínű, harmatos kertek, madárfütty,
villanó fecskék a víz felett;
még elhitetik velem a nyarat.
Ám az elhalkuló erdő,
a fák szélkócolt kontyában
az aranysárga levéltincsek,
alkonyatkor már az őszről vallanak.
Egy délután majd elköszön a nyár”

A kompozíció középpontjában egy erdei út áll, amely nagyszerű perspektívával halad befele a képmező belsejébe, úgy hogy a sötétebb tónusokból a fény felé haladunk. A jobb oldali szép zöldek mellett, az őszi színek és fények az út elején balra ragyognak, meg - meg csillannak útközben, és az a remény tölti el szívünket, hogy végül, ha kiérünk az út végére, akkor a nap áldott sugaraiban megmártózva, testi és lelki feltöltekezésünkre nyílik lehetőség. A természet csodájára lelünk e szép erdei tájképben, melyben a szépséget ünnepeljük.  De talán érdemes lenne metaforaként értelmezni, mégpedig az emberi élet szimbólumaként, a szép egyenesen ívelő, a sötétből a fényre vezető életútra mindannyian vágyunk… Sőt ha az emberi élet alkonyát az ősz szimbolizálja, akkor bizony a fény az út végén, egy keresztény ember számára nem más, mint a feltámadás. Pozitív hangulat, kiváló rajztechnika, virtuóz színhasználat jellemzi ezt az egyedülálló alkotást.

 

Az első helyezett „A természet harmóniája”c. olajfestmény. Az okosan megteremtett perspektívát, azaz térbeliséget segíti a kompozíció bal első síkjában zöldellő facsoportrészlet, valamint a jobb oldalon kissé beljebb, a fényben fürdő erdőrészlet fái. A háttér síkját eltolt félkörívben öleli körbe az erdő maga. A kimunkált ecsetkezelés, a zöld, a sárga és barna színek finom árnyalatainak tobzódása, a leheletnyi árnyékolások és megcsillanások virtuóz művészről tanúskodnak. Az érintetlen szépségű erdőrészlet valóban harmonikus pompájában ragyog. Úgy érezhetjük, hogy valamiféle titoknak, a Teremtő Isten teremtett világának rejtett kincsébe csöppentünk, időtlen szépséget és nyugalmat áraszt felénk.  A természet harmóniáját látva ünneplőbe öltözik a lelkünk, és Berda Józsefíróval suttogjuk:

„hogy méltón ünnepeljelek
titeket, messziről tündöklő hegyek s ti
rejtett völgyek, kik az Isten ölében
ültök, mióta áll a világ.”

Igen,tisztelt Hölgyek és Urak! Egy jó alkotás hat ránk, óhatatlanul megindítja a néző asszociációs gondolkodását. Nekünk, magunknak kell felfedeznünk, észrevennünk és megismernünk, tisztelnünk, szeretnünk tágabb környezetünket - országunkat, hazánkat, és a szűkebb környezetünket is, pontosabban a szülőföldünket és vele együtt családunkat, és nem árt mindezt nagyon jól megbecsülni is.

A „Muzsikál az erdő” programsorozat valójában ezt a célt szolgája, értéket szolgál és értéket teremt. Nem ártana, ha valamennyien jól ismernénk, újra felfedeznénk és kapaszkodnánk értékeinkbe, mert, az az igazság, hogy: Hazánk, szülőföldünk, a magyar föld és ezzel együtt magyar örökségünk, anyanyelvünk, történelmünk, hagyományaink, kultúránk és erényeink ismerete és szeretete nélkül, olyanok vagyunk, mint egy fa, gyökerek nélkül!

 

Reményik Sándor erdélyi író, költő szavait érdemes megjegyezni:

„A fák: keményderekú gondolatok, /Az ősi földből szívnak őserőt. …

Koronájukat égnek emelik. /Ha van Isten, ha nincs: /Mindegy nekik.
Mert nekik `úgy kell élni,` mintha volna!
Viharban, csendben rájok lehajolna.
Mert nekik `nőni kell` - / És nőni - csak az ég felé lehet.”

 

Bizony kedves Közönség! A mai új népvándorlásos időben nekünk magyaroknak keményderekú fáknak kell lennünk, mert az gondolom, hogy az itt jelenlévők számára nem vitás az, hogy mennyire ősi földben gyökerezünk, hogy bennünk van az őserő, és az sem, hogy milyen ősi hagyományokra lehetünk büszkék. A hunok és magyarok egy teremtő istenben hittek, nem a napot és holdat imádták és nem a nyereg alatt puhították a húst. „Amikor örökségről beszélünk, általában arra gondolunk, ami atyáinktól hagyatékként reánk maradt”- mondja Wass Albert. Ez az örökség elsősorban szellemi kincsünk és maga a Kárpátmedence, csodálatos természeti adottságaival. Meggyőződésem, hogy a magyar ősi kultúra, hagyomány, népművészet és a természeti környezetünk is csak úgy maradhat fenn, ha vannak magyar családok, ha vannak magyar gyermekek. A családban öröklődik a hagyomány, itt történik az erények elsajátítása és csiszolása, itt formálódik a lélek és a nemzettudat is. Nekünk magyaroknak nem mindegy, hogy milyen szellemi és természeti örökséget hagyunk hátra gyermekeinknek. Nagyon fontos, hogy valóságos értékeinket ne torz és ránk erőltetett tükrökön érzékeljük, hanem az önismeret tükrében ismerjük meg azokat – a hibáinkkal együtt –, hogy megtudhassuk milyenek is vagyunk valójában, hol a helyünk a népek sorában és versenyében; mennyit is nyomunk a lelkiismeret, a haza, az emberiség és a jó Isten mérlegén. A Muzsikál az erdő programsorozata - a természeti környezetünk, az ősi hagyományaink, a legkülönfélébb kulturális értékeink – a magyar képzőművészet, népművészet, irodalom zene, tánc összekapcsolásával különösen segít az egészséges önismeretünk elérése, ugyanakkor szeretné felhívni a figyelmet valamennyi értékeinkre, megerősítve nemzettudatunkat és helyes önértékelésünket itt, Európa szívében.

 

Szívből kívánom, hogy a „Muzsikál az erdő” rendezvényeiről, e kiállításról is vigyék el lelkükben kulturális és természeti értékeinket, önismeretben megerősödve, és ami nagyon fontos osszák meg másokkal is. Társuljon az önismeretünk az összetartásunkkal is, mert „Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”(Kölcsey Ferenc)

Mert nekünk `úgy kell élni,` mintha Isten reánk hajolna.
Mert nekünk `nőni kell` - / és nőni - csak az ég felé lehet!

 

Köszönjük mindazon alkotóknak, akik a Muzsikál az erdő Alapítvány képzőművészeti pályázatára beküldték műveiket, és szívből gratulálok valamennyi kiállító művésznek!

Isten áldja Önöket! Isten áldja Nemzetünket!

 

Józsa Judit

kerámiaszobrász, művészettörténész, a Magyar Kultúra Lovagja

Muzsikál az Erdő Alapítvány képzőművészeti pályázatot hirdet aMuzsikál az erdő” 2017. évirendezvénysorozatának keretein belül.

Várjuk magyarországi és határon túli magyar művészek (festőművészek, grafikusok, szobrászok, iparművészek, keramikusok, divattervezők) pályázatát, akiknek az alkotásai összhangban vannak a rendezvénysorozat szellemiségével.

A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus együttélés megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik.

„Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, gazdaság, környezet, művészetek – összehangoljuk, harmonizáljuk.”

A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat fő céljaa környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés az erdő, a művészetek és a zene erejével. A komolyzene, a népzene, a képzőművészetek, a kultúra támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti, kulturális értékek, az erdő védelme, a helyi közösségépítés, a helyi közösségek összefogása. A rendezvénysorozat minden nap más-más település köré szerveződik, ahol a céloknak megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz. Szeretnénk, ha az ide látogatók új impulzusokat meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez.

A Príma Díjas és Nógrádikum Díjas rendezvény erdei helyszíneken klasszikus és népzenei koncertekkel, erdei sétákkal, képzőművészeti kiállításokkal, sporteseményekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, falusi vendéglátással várja a feltöltődésre vágyó közönséget.

Muzsikál az erdő” jövőképe – a természettel békében, összhangban élő ember.

"Az erdő nemcsak egy fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem egy csodálatos életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása."

Olyan - kiállításra kész - képzőművészeti alkotásokat várunk, amelyekben - a művészet eszközeivel kifejezve - tetten érhetőek, kézzel foghatóvá válnak a „Muzsikál az erdő” alapgondolatai.

 

A képzőművészeti alkotások technikája szabadon választott.

Festmények, akvarellek, grafikák, mérete max. 50x70 cm. 

Szobrászok, iparművészek, keramikusok: 35x35x70 cm méreten belüli alkotás.

Divattervezők: a tervezett öltözékek tervrajza, fotója, vagymaga a kész alkotás.

 

A művek beadási határideje:2017. május 1 - június 1. között.

A nevezés díjmentes

Beadási cím:

3064 Szurdokpüspöki, Béke utca 6.

(személyesen, telefonon előre egyeztetve: H-P 8.00-15 óra között)

kontakt: Döményi Judit 06-70-228-45-42

 

Zsűri:Az alkotásokat neves képzőművészekből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsűri elnöke Józsa Judit művészettörténész, a Magyar Kultúra Lovagja.


Díjazás: A legjobb pályaműveket kiállítjuk a 14. „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat egyik helyszínén,

wellness hétvégék, értékes tárgyjutalmak

A helyezetteknek a „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat helyszínein a későbbiekben egyéni kiállítási lehetőséget is biztosítunk.


A kiállításra javasolt alkotások listáját, valamint a kiállítás pontos helyszínét, időpontját közzé tesszük honlapunkon, várhatóan 2017. június 30-án.

Bővebben:http://www.muzsikalazerdo.hu


Érdeklődni: 

 

Matúz Viktória This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vagy +36-30-366-09-66

 

Pályázati lap letöltése

„Muzsikál az erdő”

Képzőművészeti Pályázat, 2016

A zsűrizés időpontja: 2016. június 23., Gyöngyöstarján.

A kiállítás megnyitóját, az ünnepélyes eredményhirdetést 2016. július 5-én 14.00-tól a Gyöngyöstarján közelében lévő Sósi réten, a Borhy Kastélyban tartjuk.

 

A zsűri tagjai:

Józsa Judit, kerámiaszobrász, művészettörténész, a Magyar Kultúra Lovagja, a zsűri elnöke

Bába Szilvia, a Duna Palota kulturális vezetője

Csapó Lajos, festőművész, az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesületének elnöke

Matúz Viktória, a Muzsikál az Erdő Alapítvány titkára

 

I.                    Tőzsér Balázs Mária

II.                Diós Magda

III.             Benkőné Kovács Mária

 

Különdíj:   Takácsné Sárossy Mária

Különdíj:   Bella Zsuzsanna Ilona

Különdíj:   Teffner András

Különdíj:   Király Mandi

Szobror különdíj:    Pusztai Ferenc

Kerámia különdíj:   Kis Szabó Márta

 

   

               Gratulálunk az alkotóknak!

Muzsikál az Erdő Alapítvány képzőművészeti pályázatot hirdet a  Muzsikál az erdő” - Mátrai Művészeti Napok 2016. évirendezvénysorozatának keretein belül.
Várjuk magyarországi és határon túli magyar művészek (festőművészek, grafikusok, szobrászok, iparművészek, keramikusok, divattervezők) pályázatát, akiknek az alkotásai összhangban vannak a rendezvénysorozat szellemiségével.

A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus együttélés megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik.

„Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, gazdaság, környezet, művészetek – összehangoljuk, harmonizáljuk.”

A „Muzsikál az erdő” - Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozat fő céljaa környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés az erdő, a művészetek és a zene erejének segítségével. A komolyzene, a népzene, a képzőművészetek, a kultúra támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti, kulturális értékek, az erdő védelme, a helyi közösségépítés, a helyi közösségek összefogása. A kilencnapos rendezvénysorozat minden nap más-más település köré szerveződik, ahol a céloknak megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz. Szeretnénk, ha az ide látogatók új impulzusokat meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez.

A Príma Díjas és Nógrádikum Díjas rendezvény erdei helyszíneken klasszikus és népzenei koncertekkel, erdei sétákkal, képzőművészeti kiállításokkal, sporteseményekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, falusi vendéglátással várja a feltöltődésre vágyó közönséget.

Muzsikál az erdő” jövőképe – a természettel békében, összhangban élő ember.

"Az erdő nemcsak egy fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem egy csodálatos életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása."

 

Olyan - kiállításra kész - képzőművészeti alkotásokat várunk, amelyekben - a művészet eszközeivel kifejezve - tetten érhetőek, kézzel foghatóvá válnak a „Muzsikál az erdő” alapgondolatai. 

 

A képzőművészeti alkotások technikája szabadon választott.

Festmények, akvarellek, grafikák, mérete max. 50x70 cm. 

Szobrászok, iparművészek, keramikusok: 35x35x70 cm méreten belüli alkotás.

Divattervezők: a tervezett öltözékek tervrajza, fotója, vagymaga a kész alkotás.

 

A művek beadási határideje: 2016. május 1 - június 1. között.

A nevezés díjmentes

                                       

Beadási cím:

Közösségi Ház Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1.

(személyesen: hétköznap (K-P) 10-18 óra között)

kontakt: Pálosi Györgyné 30/81-52-173

 

Zsűri: Az alkotásokat neves képzőművészekből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsűri elnöke Józsa Judit művészettörténész, a Magyar Kultúra Lovagja.


Díjazás: A legjobb pályaműveket kiállítjuk a 13. „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat egyik helyszínén,

I.-II.-III. hely: wellness hétvégék, értékes tárgyjutalmak

A helyezetteknek a „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat helyszínein a későbbiekben egyéni kiállítási lehetőséget is biztosítunk.


A kiállításra javasolt alkotások listáját, valamint a kiállítás pontos helyszínét, időpontját közzé tesszük honlapunkon, várhatóan 2016. június 27-én.

Bővebben: http://www.muzsikalazerdo.hu


Érdeklődni: 

Matúz Viktória This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vagy +36-30-366-09-66

„Muzsikál az erdő” 2015 Képzőművészeti pályázat díjazottai

 

Józsa Judit nyitóbeszéde letölthető formátumban

 

Bucsányi Endre

Festmény: - Az oldódás

Szántó Sándor

Muzsikál a királyhágói erdő

Diós Magda

Képek: - Tánc 

Molnár Antal

A Naszály szinfónikusai

Teffner András Sándor

Erdélyi zúgó

Stadler Árpád

Hármas ikrek

Mandi Király

Muzsikál az erdő

Nagyné Papp Annamária

 Fohász

Jeles Teréz

Bölcsőtől a sírig I., II., III.

Szilágyi Andrásné Bende Márta

Nem elég korán kezdeni

Bella Zsuzsanna

Muzsikál az erdő

Bognár László

Hangszerelem - szobor

Pusztai Ferenc

Erdei kecske fából

Beszédes Margó

Muzsikál az erdő

Kiss Szabó Márta

Erdő széle (kerámialap)


 

A díjkiosztó ünnepségen derül ki, hogy milyen helyezést értek el a díjazottak.

Muzsikál az Erdő Alapítvány képzőművészeti pályázatot hirdet a  Muzsikál az erdő” - Mátrai Művészeti Napok 2015. évirendezvénysorozatának keretein belül.
Várjuk magyarországi és határon túli magyar művészek (festőművészek, grafikusok, szobrászok, iparművészek, keramikusok, divattervezők) pályázatát, akiknek az alkotásai összhangban vannak a rendezvénysorozat szellemiségével.

A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus együttélés megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik.

„Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, gazdaság, környezet, művészetek – összehangoljuk, harmonizáljuk.”

A „Muzsikál az erdő” - Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozat fő céljaa környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés az erdő, a művészetek és a zene erejének segítségével. A komolyzene, a népzene, a képzőművészetek, a kultúra támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti, kulturális értékek, az erdő védelme, a helyi közösségépítés, a helyi közösségek összefogása. A kilencnapos rendezvénysorozat minden nap más-más település köré szerveződik, ahol a céloknak megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz. Szeretnénk, ha az ide látogatók új impulzusokat meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez.

A Príma Díjas és Nógrádikum Díjas rendezvény erdei helyszíneken klasszikus és népzenei koncertekkel, erdei sétákkal, képzőművészeti kiállításokkal, sporteseményekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, falusi vendéglátással várja a feltöltődésre vágyó közönséget.

Muzsikál az erdő” jövőképe – a természettel békében, összhangban élő ember.

"Az erdő nemcsak egy fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem egy csodálatos életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása."

 

Olyan - kiállításra kész - képzőművészeti alkotásokat várunk, amelyekben - a művészet eszközeivel kifejezve - tetten érhetőek, kézzel foghatóvá válnak a „Muzsikál az erdő” alapgondolatai. 

 

A képzőművészeti alkotások technikája szabadon választott.

Festmények, akvarellek, grafikák, mérete max. 50x70 cm. 

Szobrászok, iparművészek, keramikusok: 35x35x70 cm méreten belüli alkotás.

Divattervezők: a tervezett öltözékek tervrajza, fotója, vagymaga a kész alkotás. A beérkező, arra érdemes alkotásokból divatbemutatót tartunk az erdőben.

 

A művek beadási határideje: 2015. május 1 - június 1. között.


Beadási cím: képzőművészeti alkotások esetén:

Kastélykerti Művelődési Ház, Kisterenye, Népkert út 7-9.

(személyesen:  (H - Sze 8-12 óra között, Cs – P 8-16 óra között)

Kapcsolat: +36-32-350-620, +36-20-97-91-517

 

divattervezők esetén:

Józsa Judit Galéria, Budapest V. ker. Városház u. 1. (hétköznap: 10-18 ó. Tel: 0036-1 9517334)

 

Zsűri: Az alkotásokat neves képzőművészekből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsűri elnöke Józsa Judit művészettörténész, a Magyar Kultúra Lovagja.


Díjazás: A legjobb pályaműveket kiállítjuk a 12. „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat nyitó napján, Kisterenyén a Gyürky- Solymossy Kastélyban, 2015. június 27-én.

I. hely: 100 000 HUF
II.-III. hely: wellness hétvégék, értékes tárgyjutalmak


A helyezetteknek a „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat helyszínein a későbbiekben egyéni kiállítási lehetőséget is biztosítunk.


Érdeklődni: 

Matúz Viktória

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy +36-30-366-09-66